Các khoá học hiện có

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

 • Nội dung:
 • Đề thi gồm 60 câu:
 • Thời gian làm bài 55 phút
 • Lưu ý:
 • Sinh viên đăng nhập vào thi với User/Pass là: MSSV/ddmmyyyy - theo ngày tháng năm sinh
 • Sinh viên đeo TAI NGHE trước khi khi bắt đầu làm bài kiểm tra

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

 • Bài thi gồm 4 đề
 • Mỗi lần đề thi lấy ngẫu nhiên 1 phần
 • Chọn đáp án sau đó chọn Submit và Finish để biết kết quả

NỘI DUNG

 • Các đề thi theo chuẩn B2/FCE
 • Bao gồm 10 đề
 • Cập nhật đến tháng 10 năm 2014

Giới Thiệu

Đề thi B1, dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 và B2 của khung châu âu áp dụng trong đào tạo trình độ tiến sĩ. Bộ đề thi này cập nhật trong năm 2014
(Kèm theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bố Cục Đề Thi

 • Dạng thức đề thi trình độ B1
 • Đề thi gồm 3 bài, tổng thời gian 135 phút.

Phần Đọc và Viết

Thời gian làm bài: 90 phút. Điểm: 60 điểm/ 100 điểm

Phần Nghe

Thời gian: 35 phút.
Điểm: 20 điểm/ 100 điểm Nghe hiểu gồm 02 phần

Giới Thiệu

ĐỀ THI: gồm 3 bài, tổng thời gian 100 phút.
Cập nhật đến tháng 12 năm 2014

Bài thi đọc và viết

 • Thời gian làm bài: 70 phút; Điểm: 55 điểm/ 100 điểm
 • Đọc: 5 phần /35 câu (35 điểm)
 • Viết: 3 phần /20 câu (20 điểm)
 • Phần viết luận (5 điểm)
 • Tổng 60 điểm/100 điểm

Bài thi nghe hiểu

 • Bài thi nghe hiểu gồm 05 phần
 • Thời gian: 30 phút; Điểm: 25 điểm/ 100 điểm

Bài thi nói

 • Bài thi nói gồm 2 phần, thời gian cho mỗi thí sinh từ 7 - 10 phút.
 • Điểm: 15 điểm/ 100 điểm

Phương pháp nghiên cứu

Giới thiệu về ngôn ngữ R

R là một ngôn ngữ lập trình và môi trường phần mềm dành cho tính toán và đồ họa thống kê. Đây là một bản hiện thực ngôn ngữ lập trình S với ngữ nghĩa khối từ vựng lấy cảm hứng từ Scheme. R do Ross Ihaka và Robert Gentleman tạo ra tại Đại học Auckland, New Zealand, đến nay do R Development Core Team chịu trách nhiệm phát triển. Tên của ngôn ngữ một phần lấy từ chữ cái đầu của hai tác giả (Robert Gentleman và Ross Ihaka), một phần cũng là cách chơi chữ từ tên S.

Trang học liệu trực tuyến của học phần Khai thác dữ liệu - Hệ cao học

Học tập trực tuyến Môn AN TOÀN THÔNG TIN - Mã môn học:123033

Sinh viên lấy mã CODE từ Giảng viên để tham gia khóa học.

Lớp Tin học Đại cương cho nhóm [010112200001] - (MG16)

Trang học liệu cho lớp học phần Lập trình mạng [CN14] - 010112301303

Sinh viên đăng ký bằng mã code được giảng viên cung cấp trên lớp.

Trang học liệu cho lớp học phần Lập trình mạng [KM14] 010112301301.

Sinh viên đăng ký bằng mã code được giảng viên cung cấp trên lớp.

Kiểm tra năng lực ngoại ngữ đầu vào cho Tân sinh viên

Hướng dẫn Phụ huynh tra cứu thông tin sinh viên, học tập, học phí, kết quả học tập, hạnh kiểm, lịch học...

Hướng dẫn sinh viên sử dụng trang thông tin cá nhân, thời khóa biểu, đăng ký học phần, học phí, bảng điểm...

Lớp Tin học Đại cương cho nhóm [010112200001] - (MG16)

LỜI NÓI ĐẦU

 

Môn học Pháp luật đại cương cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản cũng như nâng cao sự hiểu biết về vai trò của nhà nước và pháp luật trong đời sống, hiểu rõ và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật, từ đó có ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ của người công dân với nhà nước.

Pháp luật đại cương là môn học có tính chất cơ sở, nền tảng trong hệ thống khoa học pháp lý. Trên cơ sở môn học này, người học có thể dễ dàng tiếp cận với các ngành luật khác trong hệ thống các ngành luật nói chung.

Tái bản lần này tác giả cập nhật bổ sung các kiến thức cơ bản về Bộ Luật dân sự (đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2017) và Bộ Luật tố tụng dân sự (đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016).

Tác giả xin chân thành cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã có sự hỗ trợ cần thiết trong quá trình in ấn, tái bản và phát hành cuốn sách này.

Tác giả trân trọng những đóng góp (khen, chê) của các em sinh viên cũng như các cá nhân quan tâm để có sự chỉnh lý phù hợp. Mọi ý kiến xin vui lòng gửi về. Email: thucch6@yahoo.com.

 Xin chân thành cảm ơn.

 

Tác giả