Available courses

26/09/2016 - 19/05/2017

The aim of this module is to improve utilization ability of Microsoft Excel. This subject deals with data management, document managementwith acquisition of certificate.   

The syllabus content is consists of seven parts as follows:

1. Introduction

2. Moving around in Excel

3. Entering data and selecting cells

4. Formatting cells

5. Page Setup

6. Calculations

7. Charting

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

 • Bài thi gồm 4 đề
 • Mỗi lần đề thi lấy ngẫu nhiên 1 phần
 • Chọn đáp án sau đó chọn Submit và Finish để biết kết quả

NỘI DUNG

 • Các đề thi theo chuẩn B2/FCE
 • Bao gồm 10 đề
 • Cập nhật đến tháng 10 năm 2014

Giới Thiệu

Đề thi B1, dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 và B2 của khung châu âu áp dụng trong đào tạo trình độ tiến sĩ. Bộ đề thi này cập nhật trong năm 2014
(Kèm theo Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bố Cục Đề Thi

 • Dạng thức đề thi trình độ B1
 • Đề thi gồm 3 bài, tổng thời gian 135 phút.

Phần Đọc và Viết

Thời gian làm bài: 90 phút. Điểm: 60 điểm/ 100 điểm

Phần Nghe

Thời gian: 35 phút.
Điểm: 20 điểm/ 100 điểm Nghe hiểu gồm 02 phần

Giới Thiệu

ĐỀ THI: gồm 3 bài, tổng thời gian 100 phút.
Cập nhật đến tháng 12 năm 2014

Bài thi đọc và viết

 • Thời gian làm bài: 70 phút; Điểm: 55 điểm/ 100 điểm
 • Đọc: 5 phần /35 câu (35 điểm)
 • Viết: 3 phần /20 câu (20 điểm)
 • Phần viết luận (5 điểm)
 • Tổng 60 điểm/100 điểm

Bài thi nghe hiểu

 • Bài thi nghe hiểu gồm 05 phần
 • Thời gian: 30 phút; Điểm: 25 điểm/ 100 điểm

Bài thi nói

 • Bài thi nói gồm 2 phần, thời gian cho mỗi thí sinh từ 7 - 10 phút.
 • Điểm: 15 điểm/ 100 điểm

Phương pháp nghiên cứu

Giới thiệu về ngôn ngữ R

R là một ngôn ngữ lập trình và môi trường phần mềm dành cho tính toán và đồ họa thống kê. Đây là một bản hiện thực ngôn ngữ lập trình S với ngữ nghĩa khối từ vựng lấy cảm hứng từ Scheme. R do Ross Ihaka và Robert Gentleman tạo ra tại Đại học Auckland, New Zealand, đến nay do R Development Core Team chịu trách nhiệm phát triển. Tên của ngôn ngữ một phần lấy từ chữ cái đầu của hai tác giả (Robert Gentleman và Ross Ihaka), một phần cũng là cách chơi chữ từ tên S.

Chương trình kết hợp 02 nội dung:

1. Hoạt động học tập nội dung Luật An ninh mạng:

- Người tham gia Nghiên cứu tài liệu học tập, và làm bài thi thử.

- Thời gian 8h00 (3/10/2019) đến 9h00 (7/10/2019)

2. Thi Tìm hiểu Luật An ninh mạng.

- Hình thức thi Trắc nghiệm nhanh. Thời gian 07 phút (10 câu trắc nghiệm) Mỗi thí sinh chỉ than giam 01 lần.

- Thời gian thi: Từ 10h00 ( 7/10/2019 ) đến 23h59 ( 9/10/2019 )

Khen thưởng:

- Các cá nhân sinh viên tham gia sẽ được cộng điểm rèn luyện.

- Khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc:

 • 01 Giải nhất: 1.000.000 đồng - Trung tâm Tin học và Bồi dưỡng văn hóa.
 • 01 Giải nhì: 500.000 đồng - Chi bộ khoa CNTT.
 • 01 Giải ba: 300.000 đồng - Khoa CNTT.
 • 04 Giải khuyến khích: 150.000 đồng - Trung tâm Dữ liệu và CNTT.

Tổng kết: 21h00 ( 11/10/2019 )

Cuộc thi chỉ áp dụng cho Sinh viên Khoa CNTT.Trang học liệu trực tuyến của học phần Khai thác dữ liệu - Hệ cao học

Học tập trực tuyến Môn AN TOÀN THÔNG TIN - Mã môn học:123033

Sinh viên lấy mã CODE từ Giảng viên để tham gia khóa học.

Lớp Tin học Đại cương cho nhóm [010112200001] - (MG16)

Trang học liệu cho lớp học phần Lập trình mạng [CN14] - 010112301303

Sinh viên đăng ký bằng mã code được giảng viên cung cấp trên lớp.

Trang học liệu cho lớp học phần Lập trình mạng [KM14] 010112301301.

Sinh viên đăng ký bằng mã code được giảng viên cung cấp trên lớp.

Môn học Mạng máy tính nâng cao là một trong những môn chuyên sâu của phân ngành Truyền thông và mạng máy tính. Nội dung bao gồm các phần: giao thức định tuyến BGP, phương thức biên dịch địa chỉ IP, lọc gói tin, chuyển mạch nhãn, mạng Multimedia và IPv6.

Học phần này bao gồm phần lý thuyết và thực hành. Về lý thuyết, học phần cung cấp các khái niệm cơ sở về tin học, các kiến thức về một hệ điều hành thông dụng là Microsoft Windows. Phần thực hành, sinh viên sẽ được học một số kỹ năng cơ bản để soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, tính toán bảng tính bằng Microsoft Excel và trình diễn bằng Microsoft PowerPoint.

Học phần này bao gồm phần lý thuyết và thực hành. Về lý thuyết, học phần cung cấp các khái niệm cơ sở về tin học, các kiến thức về một hệ điều hành thông dụng là Microsoft Windows. Phần thực hành, sinh viên sẽ được học một số kỹ năng cơ bản để soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, tính toán bảng tính bằng Microsoft Excel và trình diễn bằng Microsoft PowerPoint.

Đây là môn học mang tính chất bản lề, cơ bản giúp học viên có những kiến thức nền để có thể tiếp tục học các môn sau như: mạng nâng cao, quản trị mạng, an ninh mạng và lập trình mạng. Sau khóa học, học viên đạt được những điều sau đây:

- Hiểu ý nghĩa các khái niệm cơ bản như: giao thức, socket, song công, bán song công, ARP, DHCP, DNS.....

- Hiểu ý nghĩa của mô hình tham chiếu OSI, mô hình TCP/IP

- HIểu kiến trúc gói tin được gởi trong hệ thống mạng

- Cấu trúc địa chỉ IPv4 và các vấn đề liên quan.

- Các loại định tuyến.

- Viết được ứng dụng mạng đơn giản bằng ngôn ngữ C# hoặc Java

Đây là trang học trực tuyến cho sinh viên Tin học đại cương có mã học phần 010112200003, lớp tham khảo MG17. Sinh viên đăng ký vào trang này với Enroll Code giảng viên cung cấp trong buổi lý thuyết.

Môn học Quản trị mạng là môn mang nặng tính thực hành nhiều hơn là lý thuyết dựa trên nền tảng sinh viên đã có kiến thức nền về mạng máy tính. Giúp sinh viên có cái nhìn thực tế về mạng của các doanh nghiệp, xây dựng được hệ thống quản lý tập trung bao gồm cả người dùng, dữ liệu và các ứng dụng.

Môn học Mạng máy tính là môn cơ bản nhất của phân ngành Truyền thông và mạng máy tính. Tuy nhiên, môn này có vai trò rất quan trọng giúp sinh viên có những kiến thức nền tảng cần thiết để học những môn sau. Nội dung bao gồm các phần: các vấn đề về Ipv4, mô hình OSI, các thiết bị mạng, các dịch vụ mạng, các công nghệ mạng được sử dụng phổ biến ngày nay.

Môn học Mạng máy tính là môn cơ bản nhất của phân ngành Truyền thông và mạng máy tính. Tuy nhiên, môn này có vai trò rất quan trọng giúp sinh viên có những kiến thức nền tảng cần thiết để học những môn sau.

Nội dung bao gồm các phần: các vấn đề về Ipv4, mô hình OSI, các thiết bị mạng, các dịch vụ mạng, các công nghệ mạng được sử dụng phổ biến ngày nay

Quản trị hệ thống mạng Windows

Sinh viên cần hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để xây dựng và quản trị Domain, ứng dụng tốt các dịch vụ của hệ thống Windows server 2012R để phục vụ yêu cầu doanh nghiệp

Trang học liệu cho lớp học phần Lập trình mạng [Bình Phước]

Sinh viên đăng ký bằng mã code được giảng viên cung cấp trên lớp.